Goda exempel taggade med:

Friskvårdskartläggning visar på stora skillnader

Friskvårdskartläggning visar på stora skillnader

Nyhet Tillbaka –  Vår ambition med denna relativt enkla undersökning och rapport är att skapa ett underlag för diskussion beträffande promenader, friskvård och friskvårdsersättning som anställda erbjuds, och hur många som faktiskt utnyttjar den. – ...