Goda exempel taggade med:

Länsstyrelsen anordnar friluftskonferens

Länsstyrelsen anordnar friluftskonferens

Gott exempel Tillbaka Den 31 augusti ordnas en regional friluftskonferens ute i Tinnerö eklandskap i Linköping. Det är Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med Region Östergötland, Nationellt centrum för utomhuspedagogik och Linköpings kommun, som arrangerar...