Goda exempel taggade med:

Röster från The Active day

Röster från The Active day

Nyhet Tillbaka Kajsa Mickelsson, från Folkhälsomyndigheten besöker The Active day i rollen som en av problemägarna och är där för att bevaka ämnet friluftsliv för bättre folkhälsa. – För oss handlar det väldigt mycket om det vardagsnära friluftslivet. På...