Mobilapp stöttar föräldrar att ge sina barn bättre levnadsvanor

– Många föräldrar uttryckte att de verkligen uppskattade stödet de fick av appen, och det är något vi kommer att bygga vidare på när vi nu vidareutvecklar den.

Det säger Marie Löf, docent i näringsfysiologi på Karolinska institutet och initiativtagare till studien MINISTOP. Studien är gjord på 315 fyraåringar boende i Östergötland 2014–2015, och gick ut på att föräldrarna under 6 månader fick tillgång till råd och information via en mobilapplikation för att förbättra kost- och motionsvanorna hos sitt barn. Kostvanor, fysisk aktivitet och kroppsfetthalt mättes före intervention, vid interventionens slut och ett år efter interventionen.  Hälften av föräldrarna i urvalet fick leva som vanligt.

– Vår studie visar att de föräldrar som fick stöd från mobilappen, i större utsträckning ändrade barnets mat-och aktivitetsvanor, vilket kommer ha stor betydelse på sikt. Däremot kunde man inte redan nu se att det påverkade barnets fat mass index, säger Marie.

Det visade sig att föräldrarna, oftast mammor, gick in och använde appen nästan varje dag och att de uppskattade stödet de fick.

– Den här appen har vi utvecklat själva med hjälp av dietister, läkare och barnpsykologer, som vi knutit till oss i forskarteamet. Det är den enda i sitt slag i världen, så vi är väldigt glada att den verkar fungera, säger Marie Löf.

Appen omfattade tolv olika teman som föräldrarna fick presenterade för sig. Temana bestod exempelvis av hälsosamma livsmedel i allmänhet, fysisk aktivitet, frukost, mellanmål och sömn. Varje tema innehöll tips och strategier för en hälsosam kost- och aktivitetshållning för barn i förskoleåldern, baserade på befintliga riktlinjer.

Ett viktigt inslag har varit att appen även erbjudit feedback och interaktivitet på olika sätt.

– Appen ger föräldrarna möjlighet att registrera vad barnet äter och hur mycket det rör sig, och det sammanfattas sedan grafiskt i slutet på varje vecka.

Utifrån graferna fick föräldrarna skriftlig återkoppling genom automatiserade meddelanden. Föräldrarna erbjöds också möjlighet att ställa frågor och diskutera problem med en dietist och en psykolog. I studien har även ingått mätningar av barnens fysiska aktivitet via en rörelsemätare på barnen. Dessa resultat  har gett en unik upptäckt:

– Det skulle räcka med fem minuters intensiv fysisk aktivitet per dag för att ge fyraåringar bättre kondition, muskelstyrka och mindre kroppsfetthalt, konstaterar Marie.

Detta är nya resultat och tyder på att en ökning av kraftig fysisk aktivitet är viktig för att förebygga övervikt och ge bättre kondition och muskelstyrka redan i förskoleåldern. Appen har inneburit ett stöd för föräldrarna, och även ökat kunskapen om 4-åringars aktivitetsnivå och energiintag.

– Den här interaktiviteten verkar ha motiverat många att fortsätta registrera barnens vanor och använda appen i vardagen. Jag hoppas att appen kan implementeras i hela barnhälsovården och bli ett stöd för föräldrarna när det gäller barnens kost och motionsvanor, säger Marie Löf.

Det som händer nu är att Marie och hennes forskarteam håller på att uppdatera appen efter de erfarenheter som erhållits i MINISTOP-studien. Appen finns inte tillgänglig ännu men de undersöker intresset i barnhälsovården för en implementering av den uppdaterade versionen längre fram.

    Vi håller också på och utvecklar en motsvarande app för gravida kvinnor som stöd för hälsosamma mat-och aktivitetsvanor under graviditet. En ny studie (HealthyMoms) startar nu i Östergötland i september/oktober för att utvärdera den appen. Vi kommer att rekrytera 600 kvinnor för denna nya studie, avslutar Marie Löf.

Publicerat: 22 augusti, 2017 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!