Arbetslivet behöver ett rörelselyft

– Vänta inte tills dina medarbetare blir sjuka – satsa förebyggande så vinner du medarbetare som kan göra sitt jobb, stannar kvar och du blir en attraktiv arbetsgivare.

Det säger Charlotte Wåhlin, ergonom och arbetsmiljöforskare vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland.

– Arbetsplatsen är en utmärkt arena för att uppmuntra varandra och skapa möjligheter till fysisk aktivitet. Här kan man satsa både på individinsatser och organisatoriska åtgärder.

Varför behöver vi ett rörelselyft i arbetslivet?

– Som ergonom och arbetsmiljöforskare är jag intresserad av hur vi kan arbeta för att främja ett hälsosamt arbetsliv och vad vi kan göra för att undvika arbetsskador. Rörelse, varierat arbetsinnehåll och möjligheten att kunna påverka sin arbetsdag är viktiga komponenter i det arbetet.

Vad vill ni åstadkomma i Ett rörelselyft för arbetslivet?

– Vi vill inspirera arbetsgivare att skapa ökade möjligheter till fysisk aktivitet för sina medarbetare. Många företag brottas med sjuknärvaro, stigande sjukskrivningstal och har svårt att rekrytera medarbetare. Vi måste vara rädda om medarbetarna, och istället för att höja tempot, verkligen arbeta systematiskt med exempelvis variation och rimlig arbetsbelastning under arbetsdagen.

Flera rapporter har visat att många arbetsgivare satsar mer på efterhjälpande åtgärder på arbetsplatsen, när skadan redan har uppstått.  Vad kan man göra istället?

– En utmaning vi har är att se till att det finns förestagshälsovård på alla arbetsplatser. Idag är det 60% som har tillgång till det. Det finns ofta möjlighet att få inspirationsföreläsningar av olika slag, för att uppmuntra både chefer och medarbetare att prioritera hälsan, men få utnyttjar detta.

Charlotte poängterar också att arbetsmiljö är ett ledningsansvar – inte bara ett individproblem.

– Vi är ofta snabba att lägga ansvaret på varje medarbetare att själva sköta sin träning och ta hand om sin hälsa. Men många behöver stöd för att komma igång. För det krävs det en kultur som uppmuntrar de anställda att prioritera sin hälsa, till exempel genom att cheferna själva tränar, respekterar arbetstider och tar upp fysisk aktivitet på utvecklingssamtalen.

För att nå resultat behöver man arbeta på flera nivåer parallellt – inte minst de strategiska nivåerna i samhället. Här gäller det att skapa policies och även följa upp hur arbetsgivarna prioriterar hälsan hos sina medarbetare.

– Vi skulle behöva ha en årlig studie som ställde några konkreta frågor, som vi följde upp och presenterade som ett slags hälsobokslut. Nu blir det tyvärr ofta istället ohälsotalen som blir själva ”bokslutet”, och så skulle det inte behöva vara, säger Charlotte.

Charlotte Wåhlin är även aktiv i Sätt Östergötland i rörelses Facebook-grupp Inspiration: Arbetslivet i rörelse.nu som riktar sig till alla som är intresserade av frågor som rör ett hälsosamt arbetsliv.

– Det är viktigt att vi delar med oss av nya forskningsrön och våra olika sätt att skapa en hälsosam arbetsplats, och då fungerar sociala medier utmärkt för att hitta varandra och dela goda exempel.

Korta fakta

 

Har du frågor om Rörelselyftet och fysioterapins dag den 8 september kan du kontakta:

Charlotte Wåhlin, ergonom, Arbets- och miljömedicin samt styrelseledamot Fysioterapeuterna: charlotte.wahlin@regionostergotland.se

Foto: Lisa Öberg

Fler goda exempel

Fimpa bilen och börja cykla

- Att få folk att fimpa bilen kan liknas vid att få folk att sluta röka. Vilka underliggande värderingar och attityder är det som gör att vi håller fast vid bilen?...

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!