Arbete och försörjning

Arbetsgivare som satsar på hälsofrämjande aktiviteter som ökad fysisk aktivitet finner fördelar i minskade personalomsättning och sjukfrånvaro samt ökad produktivitet. Att vara fysisk aktiv är även viktigt för människor som är sjukskriva, arbetslösa eller i olika former av sysselsättning.

Goda exempel

Här vill vi visa upp goda exempel på vad som görs för att främja fysisk aktivitet och rörelse i Östergötland. Det gör vi för att sprida goda exempel vidare så att de kan inspirerar andra.

Bidra med ett gott exempel

Kanske har du ett gott exempel som du vill dela med dig? Höra av dig till oss och berätta mer.

”Ett aktivt levnadsmönster ger oss bättre förutsättningar att hantera våra vardagliga utmaningar.”

Andreas Capilla, regionutvecklingsdirektör, Region Östergötland

Målbild

Ett samhälle där arbetsgivare och andra aktörer från såväl offentlig, privat och idéburna organisa­tioner enskilt och tillsammans med andra verkar för främjandet av fysisk aktivitet och minskat långvarigt stillasittande, för såväl de som är i arbete som för de som är sjukskrivna, i arbetslöshet eller i olika former av sysselsättning.

Läs mer

Känner du till någon bra rapport, någon spännande nyhet eller bra länk? Tipsa oss!

Forskning, fakta och debatt

Kategorier: Forskning, fakta och debatt
Uppdaterad 7 månader sedan Tillbaka till toppen.
Kategorier: Forskning, fakta och debatt
Uppdaterad 6 månader sedan Tillbaka till toppen.

Nyheter, projekt och initiativ

Känner du till någon bra rapport, någon spännande nyhet eller bra länk? Tipsa oss!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2020. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.