Våra patienter jobbar verkligen hårt, och det ger resultat

10-12 veckors blandad träning, med både kondition och styrka 1-2 gånger i veckan. Det är receptet när KOL-och astmapatienter blir remitterade till fysioterapeuten i Motala och Linköping.

– Syftet med att remittera patienterna till oss är att de ska få stöd i att träna regelbundet, och själva får se vilken skillnad träningen har på deras hälsotillstånd.

Evelina Israelsson är fysioterapeut på Rehab Väst i Motala och har arbetet med KOL-och hjärtsviktspatienter i 1 år. Inom primärvården i Motala har man sedan 2016 remitterat KOL-och hjärtsvikts patienter till fysioterapeuten som ett sätt att lära patienterna hur de ska träna och motivera dem att använda fysisk aktivitet som del i sin egenbehandling.

– Många tror inte att de ska klara av den relativt hårda träning som programmet innehåller och de blir både förvånade och stolta när de märker hur mycket de orkar, särskilt efter en tids träning, berättar Evelina.

Programmet startar med fysiska tester, bland annat ett 6 minuters gångtest, för att se hur långt patienten kan gå på sex minuter. Sedan lägger man upp träningen, som består av individuell träning med styrka och kondition och ett gruppass med stationsträning, cykel eller gympa.

– De flesta känner att de mår bättre efter träning. De märker skillnad på hur snabbt de orkar gå, och vi kan också visa för dem hur långt de kommer på 6 minuter, så det är tydligt att träningen ger resultat, säger Evelina.

Den stora utmaningen är att få patienterna att ta hand om träningen själv, när programmet är över. Tidigare fanns avtal med Korpen, som gjorde att patienterna kunde slussas vidare till grupper anpassade för deltagare med liknande diagnos eller behov. I Linköping på Lungmedicinkliniken erbjuds patienterna att fortsätta träna tillsammans med fysioterapistudenter som leder passen. Det har gjort att en del fortsätter med sin träning, men även där är det svårt att få dem att fortsätta.

– Det finns många sätt att hålla i den goda utveckling som programmet ger. Vi visar dem hur de kan träna hemma med gummiband, armhävningar mot diskbänken och andra enkla övningar. All träning räknas, och det viktigaste är att de fortsätter att hålla igång, avslutar Evelina Israelsson.”

Publicerat: 25 januari, 2017 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!