Pulsträning får eleverna att prestera bättre

Fysisk aktivitet fem gånger i veckan har skapat lugn i klassrummet och bättre studieresultat för högstadieeleverna på Vammarsskolan i Valdemarsvik.

För några år sedan infördes pulsträning för högstadieeleverna, efter en modell som man plockat upp från Naperville Central High School utanför Chicago, USA. Det innebär att de numera har idrott fem gånger i veckan.

– Vi fick löfte om att köra igång en testklass för ungefär fyra år sedan och där någonstans började resan, säger Mats Nahlbom som är matte- och NO-lärare på Vammarskolan och en av initiativtagarna till pulsträningen.

Ökade prestationer och lugnare i klassrummet

I samband med att de körde igång pulsträningen startade de också ett projekt för att se om träningen påverkade elevernas prestationer.

De lät eleverna göra ett test direkt efter pulsträningen, och sedan jämförde de resultaten med övriga klasser som inte hade pulsträning.

  • I klassen som fick pulsträning klarade alla elever testet, medan i de andra klasserna klarade bara hälften av eleverna testet, berättar Mats Nahlbom.
  • Det är för litet antal elever för att vara något signifikant resultat, men för oss var det tydligt att träningen var positiv för eleverna, inte bara för att skapa lugn i klassrummet, utan att det faktiskt påverkade deras prestationsförmåga.

Mats Nahlbom berättar att de kunde börja se resultat hos elever som idrottade i skolan efter tre terminer. De blev en stabil och lugn klass som mådde bättre, hade högre närvaro och verkade kunna ta emot inlärning på rätt sätt.

Positiv feedback och mindre krav

Ett problem som många idrottslärare har är att få eleverna att delta på lektionerna. Enligt Skolinspektionen deltar inte var femte högstadieelev på idrottslektionerna. Dessutom visar en forskningsstudie från Göteborgs universitet att en väldigt liten del av idrottslektionen, bara en fjärdedel,  innebär att eleverna anstränger sig på åtminstone måttlig nivå. Mycket tid försvinner till köande och  att många moment kräver instruktion eller demonstration. Dessutom ingår det idag allt mer av teoretiska moment om hälsa i ämnet. Läs mer om studien >

– Mycket i svenska skolan handlar om att bedöma och betygsätta, vilket kan vara jobbigt i idrottssammanhang. Många av våra elever säger att pulsträningen är roligast i skolan – roligare än idrotten också, och det beror nog på att det är kravlöst.

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!