BEGIN:VCARD VERSION:3.0 FN;CHARSET=UTF-8:Förstudie\: Metod för att kartlägga friluftsområden N;CHARSET=UTF-8:–;Förstudie\: Metod för att kartlägga friluftsområden ;;; PROFILE:VCARD TZ:+0200 TITLE;CHARSET=UTF-8,UTF-8: CATEGORIES;CHARSET=UTF-8:Forskning, fakta och debatt PRODID:-//Connections Business Directory for WordPress//Version 2.0//EN CLASS:PUBLIC SORT-STRING:– URL;CHARSET=UTF-8;TYPE=WORK:http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbe te-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/1-till-naturvard sverkets-delredovining-av-ru-utveckling-av-friluftslivet-metod-for-kartlagg ning.pdf END:VCARD