Rapport: Planera för rörelse (Boverket 2016) – » Boende och närområde

Vår boendemiljö är en viktig bestämningsfaktor för vår hälsa. Vår närmiljö kan både erbjuda möjligheter och vara hinder för vår vilja att röra på oss och vara fysiskt aktiva.

Goda exempel

Här vill vi visa upp goda exempel på vad som görs för att främja fysisk aktivitet och rörelse i Östergötland. Det gör vi för att sprida goda exempel vidare så att de kan inspirerar andra.

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

”Det är viktigt att alla har tillgång  till utemiljöer som känns trygga och som stimulerar till aktivitet och social gemenskap.”

Helene Bogren, expert, Boverket

Målbild

Ett samhälle som erbjuder lättillgängliga, attraktiva, trygga och säkra livsmiljöer, tillgängliga offentliga utrymmen, mötesplatser och grönområden, infrastruktur och innovativa lösningar för att främja fysisk aktivitet och rörelse för alla.

Läs mer

Forskning, fakta och debatt

Rapport: Planera för rörelse (Boverket 2016)

Hemsida: Rapport: Planera för rörelse (Boverket 2016)
Kategorier: Forskning, fakta och debatt

Nyheter, projekt och initiativ

Rapport: Planera för rörelse (Boverket 2016)

Hemsida: Rapport: Planera för rörelse (Boverket 2016)
Kategorier: Forskning, fakta och debatt

Känner du till någon bra rapport, någon spännande nyhet eller bra länk? Tipsa oss!