Kontakt

Matti Leijon
Folkhälsovetare, PhD, MPH
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Region Östergötland
Gasverksgränd 2, Linköping
Mobil: 0702-389933,
matti.leijon@regionostergotland.se

Sofie Drake
Kommunikatör
Kommunikationsenheten
Region Östergötland
S:t Larsgatan 49B, Linköping
Mob.072-532 56 40
sofie.drake.af.hagelsrum@regionostergotland.se

Har du ett gott exempel?

Då kan du kontakta oss och berätta om det. Fyll i rutorna här bredvid så kanske vi kontaktar dig för att få mer information för att sedan kunna presentera det här som ett gott exempel!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2020. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.