Gamern inte så inaktiv som man skulle kunna tro

– Min studie visar att det finns unga spelare inom en mängd olika kategorier av spel, och att spelande generellt inte nödvändigtvis innebär ökat stillasittande. Dessutom fick studien ett mycket positivt bemötande från många i gruppen, som tyckte att det var roligt att någon intresserade sig för dem med en positiv attityd.

Det säger August Flodén, sjukgymnast och nybliven folkhälsovetare, som studerat unga spelares aktivitetsnivå i sin masteruppsats.

– Studien gav inte några entydiga svar på om ett överdrivet spelande också innebar en lägre aktivitetsnivå. Spel  i genren Real Time Strategy, exempelvis DOTA och League of legends, verkade öka risken för stillasittande, men i övrigt var det lika ofta som personer med väldigt hög aktivitetsnivå också spelade mycket, konstaterar August.

Studien utfördes på Reddit, ett webforum som är designat att ranka olika inlägg baserat på popularitet och forumaktivitet. Enkäten låg ute under ett dygn men blev ”viral” och fick in 110 svar under de första sex timmarna. De som svarade var huvudsakligen från Nordamerika och Europa.

– Det var ju helt klart ett annorlunda sätt att samla in data på, och kanske kommer vi att se mer av den här typen av studier framöver, säger August.

Att nå rätt målgrupp är viktigt om man vill studera ett visst fenomen, men så som studien utförts här blir det inte ett slumpmässigt urval. Man kan bara uttala sig om dem som har svarat, men det kan ändå vara intressant,

– Att jämföra datorspelande ungdomar med ”icke-datorspelande” ungdomar börjar bli alltmer problematiskt i västvärlden och denna studie försökte snarare jämföra de ungdomar som spelar ”mycket” mot de som spelar ”lite”, förklarar August.

Förutom ett tvetydigt svar på gamerns aktivitetsnivå, blev August överraskad av den positiva respons han fick från många som svarade på enkäten.

– Många uttryckte spontant att de uppskattade att identifiera sig som gamers och ingå i den gruppen. De uppskattade också att ingå i en studie som inte automatiskt stigmatiserade dem och såg spelandet som ett problem, utan var nyfikna på deras åsikter och ville veta mer. Det hoppas jag fler forskare kan ta fasta på, säger August.

August funderar också på vilka aktiviteter som skulle kunna attrahera unga spelare i den grupp som har lägst aktivitetsnivå:

–  Kanske skulle den här gruppen gilla att utöva liknande aktiviteter som i spelvärlden – paintball, hinderbanor och problemlösning, funderar han.

Resultatet skapade många frågor men några resultat finns:

  1. Att utföra högintensiva idrotter (likt bollsporter, klättring eller brottning) ökade chansen att vara aktiv rent generellt men innebar också en ökad risk att spela datorspel mer än 4-6 timmar om dagen.
  2. Om man tittar på olika datorsspelsgenrer och hur det påverkar hur fysiskt aktiv man kan förväntas vara så var endast Real Time Strategy (RTS-genren, DOTA/LOL) som visade en ökad risk för att vara stillasittande gentemot de andra genrerna.
  3. Nätet kan vara ett effektivt sätt att nå målgruppen ”datorspelande unga” och studien fick positivt mottagande.
Den (in)aktiva gamern

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!