Inför The Active day: Hur ser vårt samhälle ut om 30 år?

Hur ser vårt samhälle ut om 30 år? Ingen kan veta förstås, men säkert är i alla fall att tekniken har gått framåt och skapat mer tid åt människorna. Varför inte använda den till träning och rörelse?

Den första frågan ställs av Frida Kargle, konsult på Sweco. Under den rubriken kommer hon att prata i sitt föredrag på Active Day, som är ett inslag under Innovation Week i Linköping i början av november.

I höstas fick Sweco i uppdrag av Richertska forskningsstiftelsen att göra en framtidsstudie om hur Sverige kan se ut om 30 år. Frida samlade tio experter i olika områden, till exempel arkitektur, transportfrågor och demografiska frågor, tillsammans med en 16-årig tjej som representerade ungdomar som inte börjat arbeta än, samt en konstnär som fritt fick illustrera projektet.

– Vi kom fram till två scenarion, säger Frida. I det ena ser vi en tydlig urbanisering där vi flyttar in till de större städerna och lever tillsammans. I det andra avstannar urbaniseringen till följd av digitaliseringen som gör att vi inte behöver vara närvarande på våra jobb i samma utsträckning. Vi lär oss istället att se värdet och njuta av hela vårt land.

I båda fallen har klimatfrågor och demokrati tagits om hand på ett ansvarsfullt sätt. Allra mest påverkas dock utvecklingen av digitalisering och artificiell intelligens.

– Den kommer att ha verkan på vårt levnadssätt, säger Frida. Inte minst när smarta maskiner tar över allt fler av våra monotona arbetsuppgifter. Frågan är hur vi använder tiden som blir över? Vi lär förmodligen inte känna oss mindre stressade om vi inte aktivt agerar för att ändra på det.

– Våra grundläggande behov kommer alltid att vara de samma, men vi kan lära oss att värdera kreativitet, inre lugn, hälsa och gemenskap på ett bättre sätt än i dag.

Innovation Week arrangeras under vecka 45 i Östergötland och Active Day är ett nytt inslag för i år. Under samlingsrubriken ”Utmaningsdriven innovation för rörelse” kommer flera föreläsare att inspirera under tisdagen. Frida Kargle är en av dem.

 

 

Publicerat: 2 oktober, 2019 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2020. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.