Johan Olsson vill att föreningarna tar plats i samhällsbygget

– Vi måste bygga föreningar som visar att idrott handlar om någonting större än bara springa eller åka skidor så fort som möjligt. Det handlar om någonting mycket viktigare. Jag tror att det är viktigt att idrotten också ser sin roll som ett socialt forum. Föreningarna behöver vara först med att verkligen tala om att “vi är samlingspunkten, vi är den samlade kraften som bygger samhället”.

Johan Olsson talar för en fullsatt Missionskyrka när Östergötlands idrottsförbund bjöd in till samtal om hur föreningarna ska kunna ställa om och förändras så att fler kan fortsätta idrotta hela livet. I pausen berättar Johan lite om sin egen väg till elitidrotten.

– Jag själv var säkert en stor del prestation, men jag hade inte tyckt att det var lika roligt att tävla om jag inte haft någon att tävla med. Jag säger tävla med, inte tävla mot, för vi var alla kompisar och ibland vann de och ibland vann jag. Idrotten måste lära sig att bli mera mänsklig. Att ledare våga berömma individer för den person man är, inte bara för den idrottare man är.

Johan började med skidåkning väldigt sent jämfört med många andra. Han spelade hockey fram till han var elva år, sedan började han åka skidor. Dessutom spelade Johan fotboll så han spelade både fotboll och åkte skidor ända fram till han började i gymnasiet. 

Johan poängterar hur viktigt det är låta idrotten vara en social gemenskap – och inte bara en prestationsaktivitet. Just nu så finns det så mycket möjligheter till egenidrottande via olika appar. Det föreningar kan bidra med är just den sociala gemenskapen och ett sammanhang där man kan få finnas och idrotta tillsammans oavsett hur man vill prestera eller kan prestera.

– Jag tror att föreningarna i mycket högre utsträckning måste se sig själva som en samlingspunkt i samhället.  Idrotten är ju fantastisk på att bryta sociala normer och barriärer och på det sättet är den unik. Den kan föra samman gruppen som annars aldrig skulle mötas. Därför är idrotten en helt fantastisk samhällsbyggare! avslutar Johan Olsson.

Publicerat: 5 september, 2019 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon