Hallå där Agneta Ståhle, professor i sjukgymnastik på Karolinska Institutet.

Varför har ni reviderat FYSS?

Det kommer hela tiden nya vetenskapliga rön inom området, och nu var det dags att revidera FYSS eftersom det ska vara relevant kunskapsunderlag. En del rön har tillkommit, men det är även viktigt att bekräfta det vi redan vet med nytt forskningsunderlag.

Vad är största skillnaden i den nya versionen av FYSS?

Den stora nyheten är GRADE-systemet, som enkelt visar hur starkt vetenskapligt stöd ett visst råd har för en viss diagnos. Systemet gör det enkelt att avgöra och argumentera för de rekommendationer som vi ger till patienter. Även när det saknas vetenskapligt stöd så kan vi ofta luta oss mot praxis i vården, och det behöver inte vara fel. Men med GRADE-systemet ser vi tydligt vilka rekommendationer som är vetenskapligt förankrade och vilka som inte är det.

Den andra förbättringen vi gjort är att låta varje kapitel avslutas med en rekommendationsruta som tydligt visar:

  • Hur man ska träna
  • Vad man ska tänka på för just den här diagnosen.

Varför tycker du att man ska lägga in fysisk aktivitet som del av behandling?

Vad man än har för sjukdom i botten så kan man förbättra sin hälsa och må bättre med fysisk aktivitet. Man måste bara veta hur man ska träna och vilket svar man kan förvänta sig av träningen.

Vad tror du är den viktigaste faktorn för att fler läkare ska förskriva fysisk aktivitet på recept eller rekommendera fysisk aktivitet som del av behandling?

För att fler läkare ska förskriva eller rekommendera fysisk aktivitet som en del i behandlingen krävs kanske lite av ett paradigmskifte, dvs en förståelse för vad fysisk aktivitet egentligen kan åstadkomma och positivt påverka förloppet av en sjukdom eller en funktionsnedsättning. I vissa fall är det rena ”mirakelmedicinen” eftersom fysisk aktivitet påverkar så många riskfaktorer för livsstilsrelaterade sjukdomar samtidigt, utan några biverkningar och är, i vissa fall, rent ”outstanding” vad gäller effekt. Kunskapsunderlaget för förskrivning/rekommendation måste också vara lättillgängligt och gå snabbt att hitta när man sitter med sin patient framför sig och det tror vi att e-fyss kan vara lösningen på.

Vad händer härnäst?

Vi håller som bäst på att skapa E-FYSS, en digital version av FYSS, som kommer att ligga tillgänglig på webben under senare delen av 2017. Den är ännu mer inriktad på att vara ett verktyg i vårdpersonalens dagliga arbete med patienter. Vi hoppas att den ska kunna ligga på 1177.se men det är inte klart ännu.

Publicerat: 20 januari, 2017 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon