Projektet Phys-Can får medel från Cancerfonden

Projektet Phys-Can var ett av de projekt som fick medel från Cancerfonden under deras årliga utdelning. Projektet, som leds av professor Sussanne Börjeson, handlar om vilken effekt fysisk träning ger för cancerpatienter, men även vad det betyder för samhällsekonomin.

– Vi ska ställa den extra kostnaden för till exempel lokaler och motiverande coach i relation till träningsintensitet, studiedeltagarnas förändrade hälsa och antalet sjukskrivningsdagar. Förhoppningsvis får vi fram ett underlag som hjälper beslutsfattare att optimera vården, med fokus på patienternas livskvalitet utifrån samhällets begränsade resurser, säger Sussanne Börjeson i ett pressmeddelande.

Det är sedan tidigare känt att fysisk träning kan motverka så kallad fatigue, den trötthet som är vanlig under och efter en cancerbehandling. I projektet ska Sussanne Börjeson och hennes team ta reda på om det är kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv att erbjuda patienterna träning som del i deras rehabiitering. Med i projektet finns även Thomas Davidsson på Hälso- och sjukvårdsanalys, som är hälsoekonom och den som hållit ihop ansökan.

Läs mer om Phys-CAN här

Publicerat: 15 november, 2018 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon