Inför The Active day: Innovationer för framtidens hälsa

Skulle du röra dig mer om någonting ”sa till dig”? I den digitala tekniken finns stora möjligheter att förbättra människors hälsa genom att uppmuntra och underlätta träning. Det ska Linda Swirtun, sakkunnig på Vinnova, prata om på Active Day.

– Shit, är det bara det som behövs!” Det kan vara reaktionen när till exempel din klocka säger dig att du klarar dagens rörelsemål om du går hem från jobbet, eller kliver av bussen två stationer tidigare.

– Jag tror att en sådan påminnelse kan tala till dem som inte redan är rörelsefrälsta och få dem att förstå att det inte är så svårt att hålla igång, säger Linda Swirtun.

Linda arbetar på hälsoavdelningen på Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet. Där har hon fokus på digitala hälsolösningar. Nu kommer hon till Innovation Week och Active Day för att dela med sig av sin erfarenhet.

– Pokémon go är ett jättebra exempel på att få stillasittande barn att komma ut och gå eller cykla med hjälp av teknik, säger hon. Det är så vi måste tänka, vi ska göra det lustfyllt för alla att röra på sig. Frågan är hur?

Nyckeln är samverkan, menar Linda.

– Ta som exempel en person med funktionsnedsättning. Han eller hon accepterar sällan att det finns hinder för att röra på sig. Därför är det viktigt att de är med och utvecklar de hjälpmedel som kan underlätta för dem att träna och idrotta som de vill.

– Sammanför en person som är rullstolsburen med en person som är duktig på teknik och en som är duktig på att bygga. Det är så vi når innovativa lösningar. Vi ska inte resa till månen, vi ska skapa digitala hjälpmedel som förbättrar människors hälsa och vardag.

 

Innovation Week arrangeras under vecka 45 i Östergötland och Active Day är ett nytt inslag för i år. Under samlingsrubriken ”Utmaningsdriven innovation för rörelse” kommer flera föreläsare att inspirera under tisdagen. Linda Swirtun är en av dem.

 

Publicerat: 27 september, 2019 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2020. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.