Regionalt cancercentrum sydöst startar träning för cancerpatienter

Regionalt cancercentrum sydöst startar träning för cancerpatienter

RCC Sydöst har dragit igång ett projekt med gruppträning i friskvården för personer som har fått behandling för cancer.Träningsgrupperna startar i oktober och arrangeras på Medley Simhallen i Linköping, Korpen i Motala, och Friskis&Svettis Ingelsta i Norrköping. Träningen vänder sig till de som har fått cancerbehandling och vill komma igång med träning, eller cancerpatienter som vill träna mer än tidigare.

Hur kom ni på idén och varför?

–  Fysisk aktivitet påverkar så gott som alla kroppens processer på ett positivt sätt. Forskningsstudien Phys-Can (Physical training and Cancer) har undersökt om fysisk aktivitet under och efter en cancerbehandling är bra och kan hjälpa patienter att må bättre. Det är viktigt att göra verkstad av den kunskap vi har från forskningen, så att det inte slutar som en skrivbordsprodukt utan kommer patienterna tillgodo, säger Annica Tomasson, initiativtagare till projektet på RCC Sydöst.

RCC har initierat projektet och håller initialt ihop samverkan mellan friskvårdsaktörerna och sjukvården.

På vilket sätt ingår fysioterapeuterna i projektet?

– För att få till träningsgrupperna behöver vården och då framför allt fysioterapeuter vara informerade och positivt inställda så att de hänvisar deltagare till träningsgrupperna. Fysioterapeut från Onkologiska kliniken, med erfarenhet från kliniken och Phys-Can studien, har varit med i planeringsgruppen

Vad hoppas ni åstadkomma?

– Målet är att personer som behandlats för cancer och som inte är i behov av sjukvårdens stöd ska kunna träna själva efter genomgången cancerbehandling. Grupperna ska vara ett träningsalternativ för de som kanske har kommit igång att träna via sjukvården och sedan vill fortsätta.

– Att träffa andra i samma situation är ofta motiverande. Vi hoppas de här grupperna kan bli en sluss ut för att underlätta för patienterna att återgå till vardagsmotion över tid, avslutar Annica Tomasson. Träningen gäller även cancerpatienter som i ett senare skede efter avslutad behandling är intresserade av styrketräning enligt det här konceptet.

Snabba fakta om träningen

  • Cancerpatienter som avslutat sin behandling  tränar tillsammans gruppvis.
  • Medley Simhallen i Linköping, Korpen i Motala och Friskis&Svettis Ingelsta i Norrköping är med i projektet.
  • Patienten betalar själv för träningen till normalpris.
  • Fysioterapeuterna hänvisar deltagare till träningen men det är friskvårdsaktörerna som lägger upp träningen på rätt nivå.
  • Friskvårdsaktörerna har fått grundläggande kunskap kring träning och cancer från fysioterapeuter med erfarenhet av att träna cancerpatienter. 

RCC Fysisk aktivitet broschyr (utskrift)

Publicerat: 6 september, 2019 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2020. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.