Länsstyrelsen anordnar friluftskonferens

Den 31 augusti ordnas en regional friluftskonferens ute i Tinnerö eklandskap i Linköping. Det är Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med Region Östergötland, Nationellt centrum för utomhuspedagogik och Linköpings kommun, som arrangerar konferensen. Konferensen kommer att hålla till i och runt Tinnerö rundloge, en välkänd lokal för många friluftsentusiaster och verksamma, med vackra omgivningar.

Hallå där Hanna Höglund, friluftsstrateg på Länsstyrelsen – varför behöver Östergötland en Friluftskonferens?

– Syftet med konferensen är att visa på vikten och bredden av friluftsliv samt att många olika aktörer i Östergötland träffas för att utveckla samverkan. Att vi som samhällsaktörer skapar goda förutsättningar för alla att vistas i natur- och kulturmiljöer bidrar bland annat till bättre folkhälsa och hållbar regional tillväxt.

Vem är konferensen till för?

– Alla som är intresserade av utvecklingen av exempelvis friluftslivet, grönytor i tätorter, naturturism, folkhälsa, och utomhuspedagogik i Östergötland är välkomna!

Vad hoppas ni blir resultatet av konferensen?

– Vi hoppas såklart att ännu fler får upp ögonen för den fantastiska resurs som vår natur innebär och att konferensen får bidra till all fler aktörer börjar samarbeta med varandra så att utbudet av naturturism kan fortsätta öka.

Nu finns information, program och anmälningsformulär till friluftskonferensen ute på Länsstyrelsens hemsida, se: http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/friluftskonferens_ostergotland/Sidor/default.aspx?keyword=friluftskonferens

Publicerat: 6 juli, 2017 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Dansens vecka vill ge mer dans åt folket

- Det har blivit ett stort fokus på prova på i år – alla ska ha möjlighet att hitta en dansform som de tycker verkar rolig och få möjlighet att prova den under dansens...

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2020. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.