Physical literacy – begreppet som kan vara nyckeln till rörelseglädje

Kan en bred och väl utvecklad rörelseförmåga påverka fysisk aktivitet genom hela livet? Forskare ser tecken på att vi har en förmåga de kallar Physical Literacy som de ser som nyckeln till motoriken, motivationen och kompetensen att röra sig under hela livet.

– Det handlar alltså om att aktivera människor och genom rörelseskolning öka kompetens och självförtroende hos barn, ungdomar och vuxna så att de kan utöva en eller flera idrotter eller byta idrott eller motionsform när som helst under livsresan. Alltså att hålla alla dörrar öppna.

Det säger Fredrik Gunmark, idrottslärare och medlem i styrelsen för Svenska Budo-och kampsportsförbundet, som just varit på International Physical Literacy Conference i Toronto, Canada.

– Konferensen handlade om begreppet Physical Literacy och hur vi kan använda oss av kunskapen om det för att aktivera människor, säger Fredrik.

På konferensen deltog såväl forskare som representanter från idrotten, sjukvården, skola och kommuner/samhällen. Alla lyfter fram att Physical literacy är ett viktigt begrepp i förståelsen för hur vi kan öka den fysiska aktiviteten och att vi har ett gemensamt ansvar att sätta folk i rörelse för hälsans skull.

– Konferensen var inspirerande men om det är något jag specifikt tar med mig så är det vikten av samordning mellan samhällets olika instanser för att gemensamt jobba med att öka folks Physical Literacy och därmed ge bättre förutsättningar för både idrottsprestationer och ökad hälsa, säger Fredrik.

Fredrik var där som representant för Svenska Budo-och Kampsportsförbundet, så det är där han kommer att arbeta med Physical Literacy i första hand.  Han arbetar med projektet MotoriQ som handlar om att skapa utbildningar och konkret material för en bred idrottsövergripande rörelseinlärning. Materialet vänder sig i första hand till barntränare.

– Genom projektet MotoriQ vill vi jobba med att utveckla rörelseförmågor, kompetens och självförtroende hos barnen så att de får förutsättningar att bli duktiga i den idrott de väljer och finner glädje i att röra sig vare sig det gäller prestations- eller motionsidrott, säger Fredrik.

Begreppet Pysical literacy har ibland översatts till rörelserikedom, men Riksidrottsförbundet kommer även i framtiden använda Physical Literacy. Själv tycker Fredrik att det engelska begreppet är bäst, för att det associerar till övriga förmågor som är viktiga för barns utveckling, så som läsförmåga och matematisk förståelse (literacy och numeracy).

– Trots att skolan idag är mest fokuserad på att läsa och räkna så är fysisk förmåga av största vikt för hälsan. Dessutom finns det tydliga samband mellan rörelse och prestation i skolan, avslutar Fredrik Gunmark.

Här kan du läsa mer om konferensen

Här kan du läsa mer om motoriQ

 

 

Fler goda exempel

Fimpa bilen och börja cykla

- Att få folk att fimpa bilen kan liknas vid att få folk att sluta röka. Vilka underliggande värderingar och attityder är det som gör att vi håller fast vid bilen?...

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!