BEGIN:VCARD VERSION:3.0 FN;CHARSET=UTF-8:Skolverket om positivt samband mellan rörelse i skolan oc h lärande\: – – N;CHARSET=UTF-8:–;Skolverket om positivt samband mellan rörelse i skolan och lärande\:;–;; PROFILE:VCARD TZ:+0200 TITLE;CHARSET=UTF-8,UTF-8: CATEGORIES;CHARSET=UTF-8:Forskning, fakta och debatt,Skola och utbildning PRODID:-//Connections Business Directory for WordPress//Version 2.0//EN CLASS:PUBLIC SORT-STRING:– URL;CHARSET=UTF-8;TYPE=WORK:https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskn ing-och-utvarderingar/forskning/positivt-samband-mellan-rorelse-i-skolan-oc h-larande?fbclid=IwAR1Y4lFM7QIvisd3A7K4TrODPdPBE7oBZJKhpddzM7pCbVJokLTXDnXT mLQ END:VCARD