Goda exempel taggade med: Enkätundersökning om ungas hälsa