Goda exempel taggade med: Fimpa bilen

Fimpa bilen och börja cykla

Fimpa bilen och börja cykla

Gott exempel Tillbaka – Att få folk att fimpa bilen kan liknas vid att få folk att sluta röka. Vilka underliggande värderingar och attityder är det som gör att vi håller fast vid bilen? Varför kramar vi den även vid korta resor, trots att vi vet att cykla går...