Sätt Östergötland i rörelse.nu

En mötesplats för alla som arbetar för att sätta Östergötland i rörelse fram till år 2020

Vi arbetar utifrån fem olika arenor – var verkar du? Här finner du fakta, nyheter, och goda exempel inom varje arena.

Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu - med sikte på ett aktivare Östergötland 2020.

Det samlade dokumentet för strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu finns samlat i en rapport som du finner här som PDF och som kortfattade Power Point presentation.

Senaste nytt

Goda exempel

Här vill vi visa upp goda exempel på vad som görs för att främja fysisk aktivitet och rörelse i Östergötland. Det gör vi för att sprida goda exempel vidare så att de kan inspirerar andra. Kanske har du ett gott exempel som du vill dela med dig? Höra av dig till oss och berätta mer!

Fimpa bilen och börja cykla
Fimpa bilen och börja cykla

Fimpa bilen och börja cykla

- Att få folk att fimpa bilen kan liknas vid att få folk att sluta röka. Vilka underliggande värderingar och attityder är det som gör att vi håller fast vid bilen? Varför kramar vi den även vid korta resor, trots att vi vet att cykla går lika snabbt och ger energi,...

Läs mer

Följ oss på Instagram  och använd gärna #irörelsenu